Discipline, gezondheid en geluk

Discipline is een belangrijke voorwaarde bij het helen van Parkinson.  Boeddha zei: “Om te genieten van een goede gezondheid moet men eerst leren discipline en controle te hebben over de eigen geest”. 
Veel mensen hebben nog negatieve associaties met discipline. Het is nog gekoppeld aan gehoorzaamheid en straf in onze jeugd. Bij het werken aan de Parkinson gaat het over zelf-discipline. Dat is iets heel anders.


Zelfdiscipline is de bereidheid om inspanningen te doen om je leven gelukkiger te maken, je gezondheid te bevorderen of andere doelen te bereiken. Iedere cel in mijn lijf was gepassioneerd om te genezen van Parkinson (‘Ik kan mijzelf helen’) echter gaande de dag liet ik me toch nog teveel verleiden om van mijn pad af te wijken. Dan merkte ik dat ik niet meer gefocussed was op de sensaties in mijn lichaam en niet ervoer dat ik in het hier en nu leefde. Dan viel het me ineens op dat ik weer oppervlakkig ademde, gevoelens van stress had, me zorgen maakte, etc. (adrenaline).

Ik ging letten op hoe ik tijdens een normale dag mijn aandacht liet afleiden.
Twitter, Facebook, Linkedin en het laatste nieuws in de gaten houden via het worldwide web, televisie, kranten en tijdschriften. Maar ook eten en drinken en niet bewust de smaak proeven of muziek luisteren en tegelijkertijd bijvoorbeeld een boek lezen. Allemaal vormen van snelle afleiders. Ik had last van datgene wat door veel mensen als normaal wordt gezien. Datgene wat veel mensen doen om het gevoel te hebben ergens bij te horen, hetzelfde te zijn als de ander, ook veel ‘sociale’ contacten te hebben, etc.

Ondanks dat ik vaak een ogenschijnlijk drukke dag had gehad voelde ik me aan het einde toch vaak onvervuld en leeg.
Ik startte met het invoeren van meditatieve momenten. Dat veranderde de kwaliteit van mijn dag. Daardoor ging ik ook, tijdens de pauzes tussen de meditaties, letten op mijn ademhaling en ging ik mijn lichaam beter voelen. Al heel snel veranderde mijn gevoelens van geluk, tevredenheid en voldoening in positieve zin.

Na verloop van tijd was ik zelfs in staat om geluk op verschillende manieren te ervaren. Het startte vaak met een ontspannen gevoel wat leidde naar tevredenheid, rust en voldoening (dopamine).