Een behandeling

“The gentlest thing in the world
overcomes the hardest thing in the world.”
~Lao Tzu –  Tao Te Ching

Ik ontmoette Chris Ells in het Yin Tui Na-instituut in Amsterdam. Ik voelde me bevoorrecht en dankbaar dat Chris bereid was om me te behandelen. Ook voelde ik dankbaarheid dat Hester bij de behandeling aanwezig is om de FSR-methodiek te leren. Op de een of andere manier voelde ik me een bron die gevoed werd waardoor de stroom weer verder zou kunnen gaan.

Ik weet dat ik zelf de weg heb te gaan (‘Ik kan mijzelf helen’) en ik ben dankbaar dat er mensen zijn die me de weg wijzen. Niemand kan het helingsproces van Parkinson voor mij doen. Ik zou het zelf moeten doen, echter ik hoefde het niet alleen te doen.

Dr. Janice Walton schrijft in haar boek dat iedere lichaamsgerichte therapeut de behandeling kan doen. De behandeling ondersteunt om de dopamine weer in het lichaam te laten stromen.

De naam FSR staat voor “Forceless Spontaneous Release”. Met deze behandelwijze wordt een kwetsuur op een natuurlijke wijze, zonder te forceren, behandeld. De behandelwijze is in de oosterse geneeskunde bekend als “yin tui na”.
Jin Shin Jyutsu Lichaamswerk is een therapie die de relatie tussen emotionele, lichamelijke en geestelijke processen ondersteunt. Dit proces stimuleert het lichaam om te ontspannen en opent de weg om oude verwondingen, negatieve gedachtepatronen, trauma en stress te laten gaan. Dit zorgt er voor dat het zelfgenezend vermogen van het lichaam herstelt en er een gezonde Qi (vitale energie) gaat stromen. Als Qi vrij stroomt dan is de weg weer vrij naar gezondheid en helderheid.

De ervaring heeft geleerd dat personen met de volgende eigenschappen goed op de behandeling reageren. Dat zijn over het algemeen mensen die:

  • Beschouwd worden als “gevoelig”
  • Last hebben van oude verwondingen die nooit helemaal zijn genezen
  • Vaak stress ervaren
  • Last hebben van chronische pijn
  • Klaar zijn om hun leefstijl te veranderen

Tijdens de behandeling viel het me op dat Chris me steeds uitnodigde mijn dankbaarheid uit te spreken. Ook vroeg hij om me te concentreren op de gevoelens rond mijn hart en te onderzoeken of ik me tegelijkertijd kan concentreren op de gevoelens in mijn rechter voet. Ik voelde een stroom van energie gaan vanuit mijn hart, via mijn rug, door mijn bekken in de richting van mijn rechter voet. Ik ontspande en liet me meevoeren met een stroom van dankbaarheid en voelde dat mijn lichaam opnieuw werd gevuld met liefde en dankbaarheid.
Op weg naar huis ontstond er ineens een heftige pijn in de botten van mijn rechter voet. Ik zette de auto aan de kant en ervoer voor ongeveer 5 minuten hoe deze pijn steeds erger werd. Ik concentreerde me op de heftige pijn en trachtte er bij te blijven. Het was een gevoel alsof dat van een zeer ongelukkige verstuiking. Eigenlijk erger.
En ineens was het verdwenen. Was dat de pijn van een oude verwonding? Is dat wat dr. Janice Walton bedoelde? Kennelijk.

Ik ontmoette Chris die week nog een keer. De dagen daarna viel me op dat de pijn in mijn lijf verdwenen was. Ook de kramp die mij ‘s nachts wel eens overviel was weg. Ik leek soepeler en de dagelijkse dingen gingen me makkelijker af. Ik had nog meer plezier dan voorheen.