Eerst zien en dan geloven of ….

vanLommelVorig weekend organiseerde ik een seminar met een lezing van Pim van Lommel, cardioloog, die onderzoek deed naar BDE (Bijna Dood Ervaringen). Het fascinerende aan het onderzoek van Pim van Lommel, zoals beschreven in zijn boek ‘eindeloos bewustzijn’ is dat het door een groot gedeelte van de medische wereld wordt ontkend, terwijl patiënten telkens bevestigen dat ze bewustzijn hebben ervaren terwijl alle lichaamsfuncties waren weggevallen. Ze zijn weer teruggekomen uit de toestand die wij dood noemen. Zo wordt genezing van parkinson ook door een groot gedeelte van de medische wetenschap ook ontkend, terwijl er wel gevallen van genezing bekend zijn. Pim van Lommel: “De dood is slechts het einde van ons fysieke aspect. Ons bewustzijn reikt verder dan onze dood. Dat blijkt uit verhalen van mensen die heel even bij de dood zijn geweest, daar allerlei ervaringen beleven en vervolgens weer in hun fysieke lichaam terugkeren. Ons bewustzijn kan er nog zijn als alle lichaams- en hersenfuncties zijn uitgevallen. Deze theorie verandert ons hele mensbeeld, wat weer gevolgen heeft voor allerlei medische en ethische vraagstukken.

En verder:“Wat je bent vergaat maar wat je hebt leeft verder, de ruimte en tijd voorbij. We hebben dus een lichaam en we zijn bewustzijn. Ik kan zonder mijn lichaam maar mijn lichaam kan niet zonder mij.” Deze inzichten zijn in de Oosterse filosofie al duizenden jaren bekend. Ook Plato heeft ruim 2000 jaar geleden geschreven ‘de tijd bestaat niet in de onstoffelijke wereld. Het tijdelijke stoffelijke lichaam is de tijdelijke drager van de ziel die blijft’. Veel mensen zijn bang dat met de dood alles ophoudt. Dat is slechts de materialistische opvatting in onze cultuur. Zonder enige discussie aanvaarden we dat als juist. Er is blijkbaar meer dan alleen een zichtbare en meetbare fysieke wereld. En een nieuwe visie op wetenschap en het loslaten van het paradigma vereist een andere en open houding. Ik begrijp dat veel medici moeite hebben met deze gedachte.

Van Lommel : “Maar, wie nooit van mening is veranderd, omdat hij nieuwe ideeën en concepten niet kan accepteren, heeft zelden wat geleerd.”

Ik heb een absoluut grensverleggende lezing meegemaakt en zonder verder op de inhoud in te gaan maak ik graag een vergelijking met wat rond parkinson in de westerse medische wereld aan de hand is. Eerst zien en dan geloven of…