Het juiste trillingsgetal

Het jaar 2012 zal in het teken staan van de verhoging van het trillingsgetal van de aarde. Dit zal voor de mens en de natuur grote veranderingen gaan brengen. De verwachting is dat we een spirituele revolutie zullen gaan meemaken. De natuur en de mens zullen heftig gaan reageren.

Net als alle materie heeft ons lichaam ook een favoriet trillingsgetal waarop het het meest prettig functioneert (in the flow). De praktijk van alledag is dat we echter voortdurend worden ‘aangevallen’ door frequenties die afwijken van onze favoriete frequentie.

Dit gebeurt door straling van bijvoorbeeld UMTS, magnetron, generator, TL-verlichting en GSM. En dat niet alleen. Alle stoffen die we tot ons nemen via de mond (eten en drinken) of via de huid (bijvoorbeeld crême, shampoo) en alle lichaamsvreemde stoffen (bijvoorbeeld parasieten, schimmels, zware metalen, toxiden) die in ons lichaam achterblijven hebben ook een eigen trillingsgetal. En dat niet alleen. Alle traumatische herinneringen zijn in onze cellen als trilling opgeslagen. Ook herinneringen met bijbehorende gevoelens maken traumatische trillingen los. ‘Our issues are in our tissues’.

Als het goed is zorgt ons lichaam vierentwintig uur per dag voor neutralisering van deze verstorende invloeden. En daar is het heel druk mee. Zolang het lichaam voldoende neutraliserende trillingen kan maken blijven we gezond. Hooguit zijn we af en toe moe. Totdat ons lichaam te uitgeput is om neutraliserende trillingen vrij te maken. Ziekte ontstaat als ons lichaam niet meer in staat is haar ideale frequentie te vinden.

Ik vind het een interessante theorie:

  • Als gevolg van stoffelijke en onstoffelijke factoren ben ik mijn ideale trillingsfrequentie al lang geleden kwijtgeraakt
  • Dit is een heel geleidelijk proces geweest van meer dan vijftien jaar
  • Door een verhoogde adrenalineproductie is de fijngevoelige sensitiviteit van mijn lichaam afgenomen
  • Dit is veroorzaakt door een opeenstapeling van ‘foute’ trilling uit eten, drinken, trauma’s, schimmels, parasieten, zware metalen, gifstoffen, straling etc. Hierdoor kon ik niet of onvoldoende terugkeren naar mijn ideale trilling

De vraag komt in me op: Hoe kan ik weer terugkeren naar mijn ideale frequentie die mijn lichaam had voordat het uitgeput raakte en uiteindelijk de ziekte van Parkinson koos?