Is er een medicijn dat Parkinson geneest?

Als je de oorzaak niet kent, kun je alleen de symptomen bestrijden.

Er ontstaat een natte plek op het plafond van de woonkamer. Wat ga je doen? Je vraagt een professionele aannemer om eens op onderzoek te gaan. Stel dat deze aannemer je adviseert de vervelende plek aan te pakken door er overheen te schilderen? En stel dat je deze aannemer als zeer deskundig beschouwd?

Ik kan me voorstellen dat veel Parkinson patiënten op zoek zijn naar een medicijnenkuur om Parkinson te genezen. Toen ik Howard Shifke in Tampa, Florida, bezocht en in mijn hotel het nieuws op CNN volgde werd dat in een uur acht keer onderbroken door reclameboodschappen van medicijnen tegen hooikoorts, hartaanvallen, cholesterol, diabetes, psoriases, artritus, depressies, zenuwaanvallen en spierpijnen. In datzelfde uur kwamen er vijf reclames langs van snacks en fastfood en zes over plastische chirurgie en operaties om overbodig lichaamsvet te verwijderen. Een van de nieuwsitems tijdens dat uur ging over “is sugar toxin?”, hetgeen door een aantal deskundigen in twijfel werd getrokken.

Voor Parkinson bestaan nog geen medicijnen. Veel medici, gesteund door organisaties zoals de Michael J.Fox Foundation, doen hun best iets te ontwikkelen dat echt de oorzaak van Parkinson zal aanpakken. Er zijn wel medicijnen om de symptomen aan te pakken. Echter, medicijnen tegen pijn, rigiditeit of interne tremor hebben bijwerkingen als depressie of externe tremor waartegen ook medicijnen kunnen worden voorgeschreven. Veel patiënten, ook niet-Parkinson, gebruiken medicijnen omdat ze medicijnen gebruiken.

En, laat me eerlijk zijn, als er een pil zou zijn die Parkinson zou genezen dan zou ik hem meteen besteld hebben. En, ook ik had te leven met de realiteit. Ziektes genezen niet met medicijnen. Veel geneesmiddelen worden ten onrechte genees-middel genoemd. Polio is nooit verbannen door het polio-vaccin. Een vaccin is een middel dat een immuumrespons opwekt. Hierdoor zijn we beter bestand tegen de ziekteverwekker waar het vaccin voor bedoeld is. Het vaccin zorgt er niet voor dat de ziekte niet meer bestaat. Sterker, het vaccin bevat de ziekteverwekkers. Ook de Mexicaanse griep is niet van deze wereld verdwenen ondanks de miljarden die zijn uitgegeven aan de vaccins tegen de ziekte. Infecties worden niet voorkomen door anti-biotica. Zelfs als we ons na drie weken weer beter voelen zijn er nog steeds sporen van de infectiebacterie in je cellen te vinden. Sterker, de bacterie kan resistent worden voor de anti-biotica. Populair gezegd; de bacterie wint, de anti-biotica verliest.

Hoe lang moeten we nog wachten op een ‘kuur voor Parkinson? Als vandaag een medicijn wordt gevonden zal het nog vele jaren duren voordat het echt op de markt gebracht mag worden.
Het wordt eerst getest op dieren.
De resultaten worden vergeleken met een controlegroep.
De resultaten worden geëvalueerd.
Als de resultaten positief lijken kan het geneesmiddel door het farmaceutisch bedrijf dat het gemaakt heeft bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) worden geregistreerd voordat ze op de markt mogen worden gebracht. Om een handelsvergunning te krijgen voor een geneesmiddel, moet door het farmaceutisch bedrijf een dossier worden ingediend bij het CBG. In het bijzonder moet een dossier chemisch-farmaceutische, farmacologische, toxicologische en klinische gegevens bevatten. Dit zijn gegevens uit wetenschappelijk onderzoek dat de aanvrager heeft laten verrichten door gecontracteerde onderzoekers of in eigen research-instituten.
Bij de beoordeling van geneesmiddelen door het CBG staan de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van het geneesmiddel centraal. Overigens, de homeopathische geneesmiddelen worden beoordeeld op veiligheid en kwaliteit, en niet op werkzaamheid.
Het CBG schrijft een geneesmiddel in, indien na onderzoek van de door de aanvrager overgelegde gegevens blijkt dat:
De afweging van voordelen en risico’s gunstig uitvalt.
Het geneesmiddel de gestelde therapeutische werking bezit.
Het geneesmiddel de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling bezit, en
de tot staving van bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden in overeenstemming zijn met het bij of krachtens deze wet ter zake bepaalde.

Als het geneesmiddel door het CBG positief is beoordeeld, krijgt de producent een handelsvergunning. Het geneesmiddel wordt dan ingeschreven in het Register van Geneesmiddelen en krijgt een registratienummer, een zogenaamd RVG-nummer. Een onderdeel van de handelsvergunning is de zogenaamde ‘samenvatting van productkenmerken’ of product-info. Dit is de wetenschappelijke tekst met alle belangrijke gegevens van het product. De patiëntenbijsluiter wordt van deze tekst afgeleid. De fabrikant doet een voorstel voor deze teksten maar het CBG stelt ze vast.
Kortom, waar wachten we op? Ik besloot in de tussentijd andere actie te ondernemen en inderdaad, als er een ‘Parkinson kuur’ zou bestaan, zou ik daar ook voor kiezen. Ik voelde dat ik nu geen andere keuze had, anders dan het ‘anders’ aan te pakken.