meerdandans.nl

Dat bewegen goed is voor mensen met parkinson is bekend. De bekende neuroloog en parkinson specialist Dr. Bas Bloem, van het Radboud UMC in Nijmegen, zegt hierover: ‘Het blijkt dat dansen een positief effect heeft op de houding en het hele beweegpatroon van mensen met parkinson. Ze worden soepeler en zelfs hun gezichtsuitdrukking wordt er minder star door’. Saskia Vroom had me vanochtend uitgenodigd voor een proefles in Alkmaar. Wat heerlijk om op deze manier en met deze enthousiaste Saskia de stappen en bewegingen op muziek te maken. Niet alleen het lijf komt in beweging maar ook het brein wordt geactiveerd. Je moet er even met je hoofd bijblijven om de bewegingen in de goede volgorde te doen. Het gaat bij Saskia gelukkig niet om mooi maar om plezier en effect. Ook het sociale aspect doet mee. Weliswaar dans je alleen maar je bent ook sociaal bezig met anderen. De danslessen voor mensen met parkinson zijn gebaseerd op de methodiek van de Mark Morris Group uit New York: ‘Dance for PD’.

Kijk verder op www.meerdandans.nl