Waarom oefening geen optie is, maar een noodzaak

JPDit weekend kwamen veel mensen naar het seminar van omgaanmetparkinson.nl en parQinson.nl waar John Pepper zijn lezing gaf. ‘Indrukwekkend’, ‘grensverleggend’, ‘hoopvol’ waren zo maar een paar reacties uit de zaal. De essentie van John Pepper’s boodschap; Oefening en een positieve levenshouding! En, parkinson is geen spieren of gewrichtenprobleem, het is een hersenprobleem. ‘Train your brain’ dus.
Volgens John Pepper draait alles om de aanmaak van een enzym dat GDNF, oftewel “glial cell derived neurotrophic factor” heet. GDNF is een lichaamseigen stof die vrijkomt bij “energiek” bewegen en aantoonbaar beschadigde hersencellen repareert. Wil je meer specifieke informatie lezen over GDNF in relatie tot parkinson? download de handout.

Maar, welke beweging is dan goed voor mensen met parkinson? John Pepper heeft de symptomen van zijn parkinson weten te keren door zijn loopprogramma. Tijdens zijn lezing gaf hij daarvan demonstraties; je loopt snel en terwijl je loopt concentreer je de volledige aandacht op de manier waarop je loopt. Rechtop, zwaai met je armen, plaats telkens eerst je hiel op de grond, etc. Dit is zijn vorm van energiek bewegen om GDNF vrij te maken en wat zijn parkinson heeft gekeerd. Lees hierover ook het artikel het wegbewegen van parkinson symptomen.

En, alhoewel het loopprogramma als rode draad door zijn proces heen loopt, heeft John Pepper veel meer gedaan. Onder het mom van ‘if you don’t use it, you lose it’ heeft hij opnieuw bewust geleerd de alledaagse bewegingen te maken met zijn hand die belemmerd was. Het kostte tijd en moeite maar het resultaat telt. En, ook dan train je je brein door taken te blijven doen die lastig of moeilijk uitvoerbaar zijn.

Eigenlijk is hij voortdurend zijn brein aan het uitdagen. Sudoku puzzels maken is daar ook een onderdeel van. Maar ook typen op een toetsenbord. Steeds heel bewust. Immers, parkinson verstoort de onbewuste bewegingen dus zet John het bewuste brein in.

Heeft John Pepper nog parkinson? Ja! Is dat zichtbaar? Ja en nee. Als hij zich bijvoorbeeld tijdens het lopen laat afleiden sleept hij lichtjes met zijn voet. Als hij zich bewust concentreert is niet zichtbaar dat hij parkinson heeft.

Verder adviseert hij ook vooral te werken aan een positieve levenshouding. En ook dat vraagt oefening. Naast de beweging vraagt het hebben van een positieve levenshouding soms wat hulp in de vorm van parkinson-coaching. Immers, hoe kun je plezier en enthousiasme in het leven houden terwijl je parkinson hebt? Ondanks dat straalt en lacht hij. Is het mogelijk? John Pepper is immers het levende bewijs. Moet je er veel voor doen? Ja, heel veel. Oefening is geen optie, maar een noodzaak.

Meer informatie over John Pepper? Bezoek zijn website.